Historiek

De vereniging Archives et Bibliothèques de Belgique - Association des archivistes et bibliothécaires de Belgique werd in 1907 boven de doopvont gehouden. Het initiatief daartoe werd genomen door Arthur Gaillard – de toenmalige Algemeen Rijksarchivaris – en Joseph van den Gheyn, die op dat moment fungeerde als conservator van het handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België.

De vereniging heeft in ruime mate bijgedragen tot het welslagen van het eerste internationaal congres van bibliothecarissen en archivarissen dat in 1910 in Brussel doorging; het prototype van de huidige bijeenkomsten van de International Council on Archives (ICA) en de International Federation of Library Associations (IFLA).

In 2007 vierde de vereniging haar honderdjarig bestaan met een internationaal congres over het medisch archief en haar mogelijkheden. De handelingen van die bijeenkomst werden gedrukt en vormen één van de meer dan 100 publicaties van ABB.

Archief- en Bibliotheekwezen in België wordt gesteund door twee federale wetenschappelijke instellingen: De Koninklijke Bibliotheek van België en het Algemeen Rijksarchief.