Tijdschrift

In haar tijdschrift publiceert ABB bijdragen in verband met archivistiek, bibliotheconomie en alle aanverwante disciplines. Daarbij komen zowel theoretische discussies aan bod, als meer technische vraagstukken omtrent de bewaring, de selectie, de restauratie, de ontsluiting en de terbeschikkingstelling van archief- en bibliotheekmateriaal. De vereniging heeft vanzelfsprekend grote aandacht voor actuele tendensen en ontwikkelingen in beide hoofddisciplines, maar ruimt evengoed plaats in voor bijdragen over de geschiedenis en de organisatie van individuele archiefvormers en bibliotheken, voor artikels over de geschiedenis en de rijkdom van bepaalde archiefbestanden en bibliotheekcollecties, en voor biografische studies over archivarissen, bibliothecarissen, collectioneurs en bibliofielen.

In 2007 werd besloten het tijdschrift op te splitsen in een thematisch gedeelte (met acht tot tien bijdragen van binnen- en buitenlandse specialisten) en een “algemeen gedeelte (met de traditionele artikels en vaste rubrieken, zoals de kronieken en de boekbesprekingen). Het thema handelt het ene jaar over vragen uit de archivistiek, en het andere over problemen uit het bibliotheekwezen. Tegelijk werd het leescomité uitgebreid met academische experts.
Bijdragen mogen worden aangeboden in het Frans, het Nederlands, het Duits, het Engels, het Italiaans en het Spaans.

Het tijdschrift wordt uitgegeven met steun van de Universitaire Stichting van BelgiëUniversitaire Stichting

Een bestelling ?  - abb@kbr.be

Abonnementsprijs : € 30,– (40 $) + portkosten en B.T.W. (6 %)


Gironummer:
IBAN : BE30 0680 9465 1011
BIC : GKCCBEBB
Opmerkingen:
1. B.T.W. en portkosten niet inbegrepen.
2. Boekhandelaars en leden van A.B.B. hebben recht op een reductie van 20 %.

Volgende boekdelen en afleveringen zijn nog verkrijgbaar:

In 2016 richt Archief- en Bibliotheekwezen in België de schijnwerpers op de archieven van de jeugdbewegingen in België. Wel zeventig bewegingen en koepelorganisaties die tussen 1850 en 1970 actief waren in ons land komen daarbij aan bod. Alle bijdragen, geschreven door deskundigen ter zake, bevatten een selectieve bibliografie (met gepubliceerde en onuitgegeven werken), een kort historisch overzicht, een beschrijving van de bewaarde archieven, en een lijst van publicaties gerealiseerd door de betrokken jeugdbeweging (tijdschriften, infobladen, lied- en spelboeken et cetera). Met dit referentiewerk menen we tegemoet te kunnen komen aan vragen van beroepshistorici, van studenten en leraren geschiedenis, van pedagogen, sociologen, politicologen, journalisten, archivarissen, documentalisten en ... van leden en oud-leden van de bewegingen! We hopen vooral dat het onderzoek naar het zeer populaire fenomeen van de jeugdbeweging ermee gestimuleerd wordt, en dat onze kennis dienaangaande binnen de kortste keren aanzienlijk mag toenemen!

Prijs : 30,00 euro (portkosten en BTW niet inbegrepen)

Bestellen? abb@kbr.be


2018
Les Archives des universités : un microcosme archivistique. 30 €
Universiteitsarchieven : De archivistiche wereld in het klein. 30 €

2017
Recherche lecteurs désespérément. Les bibliothèques face au défi des publics. 30 €
Wanhopig gezocht : Lezers. Hoe bibliotheken vandaag publiek trachten te lokken. 30 €

2016
Jeu de piste. Les archives des mouvements de jeunesse en Belgique. 30 €
Sporentocht. Het archief van de jeugdbewegingen in België. 30 €

2015
Pour le pire et pour le meilleur. L'avenir des bibliothèques. 30 €
In kwade en in goede dagen. De toekomst van de bibliotheek. 30 €

2014
Le non-film, la mémoire du cinéma.30 €
Film-gerelateerde collecties, het geheugen van de film.30 €

2013
Rara, antiqua et pretiosa? Des "Réserves précieuses".30 €
Rara, antiqua en pretiosa? Over afdelingen "Kostbare Werken".30 €

2012
Favorite ou bête noire? La notion de "Collection" dans le monde archivistique.30 €
Verwend of verwenst? Verzamelingen in het archief.30 €

2011
La numérisation du patrimoine écrit: du virtuel à la réalité.30 €
De digitalisering van het geschreven erfgoed: van denkbeeld tot feit.
30 €

2010
I. Le congrès de Bruxelles. 1910-2010.30 €
Het congres van Brussel. 1910-2010.30 €
II. Archives des musées.30 €
Museumarchieven.30 €

2009
Le dépôt légal: passé, présent, futur.30 €
Het Wettelijk Depot: verleden, heden, toekomst.30 €

2008
Les archives du sport.30 €
Het sportarchief.30 €

2007
Le journal dans tous ses états.30 €
Het rijk van de krant.30 €

20061-430 €
20051-430 €
20041-430 €
20031-430 €
20021-430 €
20011-430 €
20001-430 €
19991-430 €
19981-430 €
19971-430 €
19961-426 €
19951-426 €
19941-426 €
19941-426 €
19931-426 €
19921-426 €
19911-212,5 €
19913-412,5 €
19901-212,5 €
19903-412,5 €
19891-212,5 €
19881-212,5 €
19883-412,5 €
19873-412,5 €
19863-412,5 €
19851-425 €
19831-425 €
19821-425 €
19811-425 €
19791-425 €
19781-212,5 €
19783-412,5 €