Tijdschrift

In haar tijdschrift publiceert ABB bijdragen in verband met archivistiek, bibliotheconomie en alle aanverwante disciplines. Daarbij komen zowel theoretische discussies aan bod, als meer technische vraagstukken omtrent de bewaring, de selectie, de restauratie, de ontsluiting en de terbeschikkingstelling van archief- en bibliotheekmateriaal. De vereniging heeft vanzelfsprekend grote aandacht voor actuele tendensen en ontwikkelingen in beide hoofddisciplines, maar ruimt evengoed plaats in voor bijdragen over de geschiedenis en de organisatie van individuele archiefvormers en bibliotheken, voor artikels over de geschiedenis en de rijkdom van bepaalde archiefbestanden en bibliotheekcollecties, en voor biografische studies over archivarissen, bibliothecarissen, collectioneurs en bibliofielen.

In 2007 werd besloten het tijdschrift op te splitsen in een thematisch gedeelte (met acht tot tien bijdragen van binnen- en buitenlandse specialisten) en een “algemeen gedeelte (met de traditionele artikels en vaste rubrieken, zoals de kronieken en de boekbesprekingen). Het thema handelt het ene jaar over vragen uit de archivistiek, en het andere over problemen uit het bibliotheekwezen. Tegelijk werd het leescomité uitgebreid met academische experts.
Bijdragen mogen worden aangeboden in het Frans, het Nederlands, het Duits, het Engels, het Italiaans en het Spaans.

Het tijdschrift wordt uitgegeven met steun van de Universitaire Stichting van BelgiëUniversitaire Stichting

Een bestelling? Raadpleeg hier de lijst van onze beschikbare publicaties