Doel van de vereniging

Archief- en Bibliotheekwezen in België stelt zich ten doel zaken te bestuderen waarmee archivarissen en bibliothecarissen op de werkvloer worden geconfronteerd, en banden te smeden tussen beide beroepsgroepen. Op internationaal vlak vertegenwoordigt de vereniging België bij de ICA (International Council on Archives).

In haar gelijknamige tijdschrift publiceert ABB bijdragen in verband met archivistiek, bibliotheconomie en alle aanverwante disciplines. Daarbij komen zowel theoretische discussies aan bod, als meer technische vraagstukken omtrent de bewaring, de selectie, de restauratie, de ontsluiting en de terbeschikkingstelling van archief- en bibliotheekmateriaal. De vereniging heeft vanzelfsprekend grote aandacht voor actuele tendensen en ontwikkelingen in beide hoofddisciplines, maar ruimt evengoed plaats in voor bijdragen over de geschiedenis en de organisatie van individuele archiefvormers en bibliotheken, voor artikels over de geschiedenis en de rijkdom van bepaalde archiefbestanden en bibliotheekcollecties, en voor biografische studies over archivarissen, bibliothecarissen, collectioneurs en bibliofielen.

Colloquium

Into the Contents of Collections
Nieuwe manieren voor het raadplegen van archief- en bibliotheekcollecties

Vrijdag 13 december 2019

De verwachtingen van het publiek van archiefdiensten en bibliotheken zijn sinds de digitalisering fel geëvolueerd. Ook het publiek zelf verandert, breidt uit en diversifieert naarmate de online toegang tot bronnen toeneemt. Een aantal trends vallen hierbij op:  de ‘vergoogeling’ van de opzoekingen en de vraag naar een ruime en transparante toegankelijkheid. Deze  evolutie wordt in de hand gewerkt door de open data beweging en de Europese richtlijn PSI over het hergebruik van overheidsinformatie.

Hoe moeten archiefdiensten en bibliotheken hiermee omgaan? Hoe schipperen ze tussen de beperkingen en opportuniteiten? Welke nieuwe wegen bewandelen ze om de toegang tot de inhoud van hun collecties te vergemakkelijken en de gebruikerservaring te optimaliseren?

Sommige bibliotheken en archieven lanceren innovatieve projecten zoals Linked Open Data (LOD)-platformen, organiseren hackathons of zetten in op samenwerkingsverbanden voor de uitwisseling van expertise. Catalogi van de collecties en archiefinventarissen moeten evolueren. De automatische herkenning van handgeschreven teksten vordert snel en biedt toegang tot de inhoud van documenten, waarvan de toegang tot nu toe voorbehouden was aan specialisten.

Het colloquium biedt een caleidoscoop van benaderingen en ervaringen die het publiek en de gebruiker centraal plaatsen in dit verhaal.

Programma: klik hier voor het programma pdf

Plaats: Koninklijke Bibliotheek van België (Publieksingang via Kunstberg 28, 1000 Brussel) - Royal Skyroom

Vrije toegang (geen registratie vereist)

Contact: abb@kbr.be

Download hieronder de presentaties van de sprekers: