Doel van de vereniging

Archief- en Bibliotheekwezen in België stelt zich ten doel zaken te bestuderen waarmee archivarissen en bibliothecarissen op de werkvloer worden geconfronteerd, en banden te smeden tussen beide beroepsgroepen. Op internationaal vlak vertegenwoordigt de vereniging België bij de ICA (International Council on Archives).

In haar gelijknamige tijdschrift publiceert ABB bijdragen in verband met archivistiek, bibliotheconomie en alle aanverwante disciplines. Daarbij komen zowel theoretische discussies aan bod, als meer technische vraagstukken omtrent de bewaring, de selectie, de restauratie, de ontsluiting en de terbeschikkingstelling van archief- en bibliotheekmateriaal. De vereniging heeft vanzelfsprekend grote aandacht voor actuele tendensen en ontwikkelingen in beide hoofddisciplines, maar ruimt evengoed plaats in voor bijdragen over de geschiedenis en de organisatie van individuele archiefvormers en bibliotheken, voor artikels over de geschiedenis en de rijkdom van bepaalde archiefbestanden en bibliotheekcollecties, en voor biografische studies over archivarissen, bibliothecarissen, collectioneurs en bibliofielen.

Colloquium

Ten dienste van de gebruiker.
Over de werkinstrumenten ontwikkeld door archivarissen en bibliothecarissen.

8 december 2017 (Koninklijke Bibliotheek van België).
Programma - pdf

Call for papers - pdf